Bệnh ty thể

Khảo sát, phân tích nhóm gen trong ty thể (nằm bên ngoài nhân tế bào).

Giới hạn của NIPT

Dành Cho Chuyên Gia Trang chủ Tham vấn di truyền Các ca đặc biệt Dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu về NIPT Nghiên cứu về Ung Thư Các ca đặc biệt Giới hạn của NIPT TỔNG QUAN Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có […]

Dương tính giả NIPT

Dành Cho Chuyên Gia Trang chủ Tham vấn di truyền Các ca đặc biệt Dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu về NIPT Nghiên cứu về Ung Thư Các ca đặc biệt Dương tính giả NIPT TỔNG QUANThể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít […]

Âm tính giả NIPT

Dành Cho Chuyên Gia Trang chủ Tham vấn di truyền Các ca đặc biệt Dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu về NIPT Nghiên cứu về Ung Thư Các ca đặc biệt Âm tính giả NIPT TỔNG QUANThể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít […]

Ngoài phạm vi khảo sát của NIPT

Dành Cho Chuyên Gia Trang chủ Tham vấn di truyền Các ca đặc biệt Dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu về NIPT Nghiên cứu về Ung Thư Các ca đặc biệt TỔNG QUAN Dị tật bẩm sinh là bất kỳ sự bất thường về cấu trúc hoặc chức năng và có thể được xác định […]

Mẹ bị bất thường di truyền

Dành Cho Chuyên Gia Trang chủ Tham vấn di truyền Các ca đặc biệt Dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu về NIPT Nghiên cứu về Ung Thư Các ca đặc biệt   TỔNG QUANXét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn NIPT là xét nghiệm dựa trên ADN ngoại bào của bánh nhau phóng […]

Các bệnh di truyền phổ biến ở người Việt Nam

CÁC BỆNH DI TRUYỀN PHỔ BIẾN Ở NGƯỜI VIỆT NAM Kết quả phân tích bộ gen (xét nghiệm G4500 – Clinical Exome Sequencing) của 985 người cho thấy các bệnh di truyền đơn gen phổ biến nhất ở người Việt Nam. Đây là nghiên cứu có hệ thống (phân tích bộ gen) trên cỡ mẫu lớn đầu tiên […]