Có nên làm sàng lọc dị tật thai nhi tuần 12

Chuyên gia GENE SOLUTIONS đang lắng nghe bạn !

Tư vấn di truyền