Tại sao cần làm GenLove Kid?

Hiểu gen con, cùng con khôn lớn

Tối ưu kế hoạch chăm sóc sức khỏe và thể chất

Lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp

Định hướng phát triền tiềm năng

Xây dựng, củng cố mối quan hệ gia đình

Tại sao cần làm
GenLove-Kid?

Hiểu gen con, cùng con khôn lớn

Tối ưu kế hoạch chăm sóc sức khoẻ
và thể chất

Lựa chọn phương pháp giáo dục
phù hợp

Định hướng phát triền tiềm năng

Xây dựng, củng cố mối quan hệ
gia đình

Dịch vụ giải mã gen dành
cho trẻ em bao gồm

 • Asset 1

  Bộ kit lấy mẫu tại nhà
 • Asset 2
  Bảng báo cáo 10 tố chất quan trọng
  trong gen của bé
GenLove Kid
 1. Khả năng nhiễm siêu vi
 2. Sức mạnh – sức bền cơ bắp
 3. Nguy cơ tăng cân
 4. Khả năng dung nạp lactose
 5. Hàm lượng vitamin D
 6. Khả năng ngôn ngữ
 7. Khả năng ghi nhớ
 8. Khả năng cảm âm tuyệt đối
 9. Hướng nội – hướng ngoại
 10. Sự mạnh mẽ – nhạy cảm
GenLove Kid Premium

* Đặc biệt: Tư vấn miễn phí với bác sĩ Nhi khoa và chuyên viên tâm lý giáo dục về kết quả giải mã gen

 1. Khả năng nhiễm siêu vi
 2. Sức mạnh – sức bền cơ bắp
 3. Nguy cơ tăng cân
 4. Khả năng dung nạp lactose
 5. Hàm lượng vitamin D
 6. Khả năng ngôn ngữ
 7. Khả năng ghi nhớ
 8. Khả năng cảm âm tuyệt đối
 9. Hướng nội – hướng ngoại
 10. Sự mạnh mẽ – nhạy cảm
GenLove Kid
Các đặc tính khảo sát
 1. Khả năng nhiễm siêu vi
 2. Sức mạnh – sức bền cơ bắp
 3. Nguy cơ tăng cân
 4. Khả năng dung nạp lactose
 5. Hàm lượng vitamin D
 6. Khả năng ngôn ngữ
 7. Khả năng ghi nhớ
 8. Khả năng cảm âm tuyệt đối
 9. Hướng nội – hướng ngoại
 10. Sự mạnh mẽ – nhạy cảm
GenLove Kid Premium
Các đặc tính khảo sát
 1. Khả năng nhiễm siêu vi
 2. Sức mạnh – sức bền cơ bắp
 3. Nguy cơ tăng cân
 4. Khả năng dung nạp lactose
 5. Hàm lượng vitamin D
 6. Khả năng ngôn ngữ
 7. Khả năng ghi nhớ
 8. Khả năng cảm âm tuyệt đối
 9. Hướng nội – hướng ngoại
 10. Sự mạnh mẽ – nhạy cảm
* Đặc biệt: Tư vấn miễn phí với bác sĩ Nhi khoa và chuyên viên tâm lý giáo dục về kết quả giải mã gen

Dịch Vụ Giải Mã Gen dành cho
trẻ em bao gồm

 • Asset 1
  Bộ kit lấy mẫu tại nhà
 • Asset 2
  Bảng báo cáo 10 tố chất quan trọng trong gen của bé
GenLove Kid
 1. Khả năng nhiễm siêu vi
 2. Sức mạnh – sức bền cơ bắp
 3. Nguy cơ tăng cân
 4. Khả năng dung nạp lactose
 5. Hàm lượng vitamin D
 6. Khả năng ngôn ngữ
 7. Khả năng ghi nhớ
 8. Khả năng cảm âm tuyệt đối
 9. Hướng nội – hướng ngoại
 10. Sự mạnh mẽ – nhạy cảm
GenLove Kid Premium

* Đặc biệt: Tư vấn miễn phí với bác sĩ Nhi khoa và chuyên viên tâm lý giáo dục về kết quả giải mã gen

 1. Khả năng nhiễm siêu vi
 2. Sức mạnh – sức bền cơ bắp
 3. Nguy cơ tăng cân
 4. Khả năng dung nạp lactose
 5. Hàm lượng vitamin D
 6. Khả năng ngôn ngữ
 7. Khả năng ghi nhớ
 8. Khả năng cảm âm tuyệt đối
 9. Hướng nội – hướng ngoại
 10. Sự mạnh mẽ – nhạy cảm

Dịch Vụ Giải Mã Gen dành
cho trẻ em bao gồm

 • Bộ kit lấy mẫu tại nhà
 • Bảng báo cáo 10 tố chất quan trọng trong gen của bé

Tại sao cần làm GenLove - Kid?

Hiểu rõ từ Gen, yêu con trọn vẹn

Tối ưu kế hoạch chăm sóc sức khoẻ và thể chất

Lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp

Định hướng phát triền tiềm năng

Xây dựng, củng cố mối quan hệ gia đình

Kết quả giải mã GenLove Kid

Quy trình thực hiện

Đặt hàng bộ
lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

Lấy mẫu gen và gửi
về Gene Solutions

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • mark-number-01
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • mark-number-02
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má
  bên trong miệng (30s/bên)
 • mark-number-03
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản
  trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • mark-number-01
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • mark-number-02
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • mark-number-03
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • mark-number-01
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • mark-number-02
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • mark-number-03
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip
Nhận kết quả qua
email sau 7 ngày

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ
  khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Quy trình thực hiện GenLove - Kid

Đặt hàng bộ
lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

Lấy mẫu gen và gửi
về Gene Solutions

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • mark-number-01
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • mark-number-02
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má
  bên trong miệng (30s/bên)
 • mark-number-03
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản
  trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • mark-number-01
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • mark-number-02
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • mark-number-03
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • mark-number-01
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • mark-number-02
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • mark-number-03
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip
Nhận kết quả qua
email sau 7 ngày

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ
  khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Quy trình thực hiện