Giải mã gen cảm âm giúp định hướng và phát triển nghề nghiệp

Giải mã gen cảm âm là một khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Nhưng ở những nước tiên tiến, vấn đề này đã được ứng dụng từ nhiều năm qua. Làm giải mã gen để biết con có khả năng cảm âm không, cha mẹ sẽ định hướng tốt hơn cho trẻ trên con […]