CHUNG TAY TRONG
CUỘC CHIẾN CHỐNG BỆNH
DI TRUYỀN VÀ UNG THƯ

Tại Việt Nam, mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới ung thư, mỗi năm có hàng nghìn người đang phải gánh chịu di chứng do các bệnh di truyền (hiện có hơn 6.000 bệnh).

Chương trình xét nghiệm không thu phí dành riêng cho bệnh nhân tham gia nghiên cứu (về bệnh di truyền và ung thư) là nỗ lực của Gene Solutions nhằm chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng.

Chính Bạn Là “Chìa Khóa” Mở Ra Những Phương Pháp Điều Trị Mới

XÉT NGHIỆM GEN
KHÔNG THU PHÍ

Dành cho tất cả các ứng viên
thỏa điều kiện tham gia nghiên cứu.

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH
HIỆU QUẢ HƠN

Kết quả xét nghiệm gen hỗ trợ chẩn đoán bệnh chính xác, từ đó giúp tiên lượng và điều trị bệnh hiệu quả cho ứng viên.

Các Chương Trình Xét Nghiệm Không Thu Phí

Tham gia vào tiến trình nghiên cứu, bản thân mỗi người đang cùng góp sức hiện thực hóa những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn dành riêng cho người Việt.

Nếu bạn đủ điều kiện tham gia và quan tâm đến chương trình,
xin liên hệ qua email: vicongdong@genesolutions.vn để được tư vấn.

Nếu bạn đủ điều kiện tham gia và quan tâm đến chương trình,
xin liên hệ qua email: vicongdong@genesolutions.vn để được tư vấn.