Chung tay đẩy lùi ung thư 2023

Chương trình “Ung thư: Tầm soát sớm – điều trị hiệu quả” Hãy chủ động tầm soát để nắm bắt “Thời điểm vàng” chiến thắng ung thư. Tìm hiểu ngay https://www.youtube.com/watch?v=AJNTocHoiYY&autoplay=1 Thông tin chương trình Nối tiếp hành trình Chung tay đẩy lùi ung thư năm 2022 của Gene Solutions với sứ mệnh mang đến … Đọc tiếp Chung tay đẩy lùi ung thư 2023