Giỏ hàng
No products in the cart.
0

Blog

Hội chứng Ehlers-Danlos

Hội chứng Ehlers-Danlos là gì?  Hội chứng Ehlers-Danlos (EDS) là bệnh rối loạn collagen di truyền ảnh hưởng các mô liên kết của da, gân, …

Bệnh xương thủy tinh (tạo xương bất toàn)

Bệnh xương thủy tinh (tạo xương bất toàn) là gì?  Xương đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như nâng đỡ cơ thể, hỗ trợ …

Hội chứng CATSHL

Hội chứng CATSHL là gì? Hội chứng CATSHL (Camptodactyly, tall stature, and hearing loss syndrome) là bệnh di truyền hiếm gặp, với các biểu hiện …

Hội chứng Crouzon

Hội chứng Crouzon là gì? Hội chứng Crouzon được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1912 bởi bác sĩ người Pháp Octave Crouzon với …

Hội chứng Muenke

Hội chứng Muenke là gì? Craniosynostosis là hiện tượng khi các mảng xương trong hộp sọ hợp nhất quá sớm trong quá trình phát triển, …

Loạn sản xương gây tử vong

Loạn sản xương gây tử vong là gì? Loạn sản xương gây tử vong hay còn gọi là Thanatophoric Dysplasia (TD), là một chứng rối …

Loạn sản sụn Hypochondroplasia

Loạn sản sụn Hypochondroplasia là gì? Hypochondroplasia là một loại bệnh di truyền, đặc trưng bởi tầm vóc thấp bé, cánh tay, chân, bàn tay …

Loạn sản sụn Achondroplasia

Loạn sản sụn Achondroplasia là gì? Ban đầu, thuật ngữ “Achondroplasia” được dùng để chỉ chung cho cho các trường hợp bệnh nhân “Rối loạn …

Tam nhiễm sắc thể hiếm

Đôi nét về gen và nhiễm sắc thể Trước khi đào sâu câu trả lời cho câu hỏi tam nhiễm sắc thể hiếm là gì, …

Hội chứng Jacobs (47,XYY)

Thế nào là hội chứng Jacobs (47,XYY)? Hội chứng Jacobs còn được gọi là hội chứng XYY, là một tình trạng bất thường chỉ xảy …

Biến thể nặng hơn của hội chứng Klinefelter (48,XXXY)

Biến thể nặng hơn của hội chứng Klinefelter (48,XXXY) là gì? Trước khi tìm hiểu về biến thể nặng hơn của hội chứng Klinefelter (48,XXXY), …

Hội chứng Klinefelter (47,XXY)

Hội chứng Klinefelter (47,XXY) là gì? Hội chứng Klinefelter xuất phát từ một biến đổi trong sự phân li nhiễm sắc thể. Thay vì có …

Hội chứng Ehlers-Danlos

Hội chứng Ehlers-Danlos là gì?  Hội chứng Ehlers-Danlos (EDS) là bệnh rối loạn collagen di truyền ảnh hưởng các mô liên kết của da, gân, …

Bệnh xương thủy tinh (tạo xương bất toàn)

Bệnh xương thủy tinh (tạo xương bất toàn) là gì?  Xương đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như nâng đỡ cơ thể, hỗ trợ …

Hội chứng CATSHL

Hội chứng CATSHL là gì? Hội chứng CATSHL (Camptodactyly, tall stature, and hearing loss syndrome) là bệnh di truyền hiếm gặp, với các biểu hiện …

Hội chứng Crouzon

Hội chứng Crouzon là gì? Hội chứng Crouzon được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1912 bởi bác sĩ người Pháp Octave Crouzon với …

Hội chứng Muenke

Hội chứng Muenke là gì? Craniosynostosis là hiện tượng khi các mảng xương trong hộp sọ hợp nhất quá sớm trong quá trình phát triển, …

Loạn sản xương gây tử vong

Loạn sản xương gây tử vong là gì? Loạn sản xương gây tử vong hay còn gọi là Thanatophoric Dysplasia (TD), là một chứng rối …

Loạn sản sụn Hypochondroplasia

Loạn sản sụn Hypochondroplasia là gì? Hypochondroplasia là một loại bệnh di truyền, đặc trưng bởi tầm vóc thấp bé, cánh tay, chân, bàn tay …

Loạn sản sụn Achondroplasia

Loạn sản sụn Achondroplasia là gì? Ban đầu, thuật ngữ “Achondroplasia” được dùng để chỉ chung cho cho các trường hợp bệnh nhân “Rối loạn …

Tam nhiễm sắc thể hiếm

Đôi nét về gen và nhiễm sắc thể Trước khi đào sâu câu trả lời cho câu hỏi tam nhiễm sắc thể hiếm là gì, …

Hội chứng Jacobs (47,XYY)

Thế nào là hội chứng Jacobs (47,XYY)? Hội chứng Jacobs còn được gọi là hội chứng XYY, là một tình trạng bất thường chỉ xảy …

Biến thể nặng hơn của hội chứng Klinefelter (48,XXXY)

Biến thể nặng hơn của hội chứng Klinefelter (48,XXXY) là gì? Trước khi tìm hiểu về biến thể nặng hơn của hội chứng Klinefelter (48,XXXY), …

Hội chứng Klinefelter (47,XXY)

Hội chứng Klinefelter (47,XXY) là gì? Hội chứng Klinefelter xuất phát từ một biến đổi trong sự phân li nhiễm sắc thể. Thay vì có …

Chuyên gia GENE SOLUTIONS đang lắng nghe bạn !

Tư vấn di truyền