Khoa học
phụng sự cộng đồng

Khoa học phụng sự vì cộng đồng

Thông qua các chương trình chăm sóc cộng đồng và hợp tác nghiên cứu, Gene Solutions đang không ngừng nỗ lực đưa xét nghiệm gen đến gần hơn với cộng đồng, hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng hướng đến Y học Chính xác.

Vì Thế Hệ Việt Khỏe Từ Gen

8 tỷ đồng

Xét nghiệm miễn phí cho cộng đồng
hàng năm

200 hoàn cảnh

Tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại
hàng tháng

10+ đối tác

Chung tay thắp lên
hy vọng mỗi ngày

Mở ra cơ hội tiếp cận tinh hoa của y tế hiện đại, chúng tôi nỗ lực nghiên cứu và phát triển các công nghệ gen phù hợp nhất cho người Việt, hiện đại và chính xác đến từng mã gen.

Chuyện Về Gen

Cùng Nhau
Thắp Thêm Hy Vọng

Nếu bạn biết hoàn cảnh cần hỗ trợ, vui lòng:
Hoặc Hotline

Mọi thắc mắc và hợp tác về chương trình vui lòng liên hệ: 

[email protected]

Đối tác của chúng tôi