Tra cứu kết quả

  • Nếu bạn chưa nhận được tệp kết quả có nghĩa là xét nghiệm ĐANG THỰC HIỆN.
    Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi hoàn thành.
  • Sau khi có tệp kết quả xuất hiện, Quý Khách vui lòng nhập Ngày Tháng Năm sinh của BÉ đã khai báo trên phiếu đồng thuận để mở tệp.
    Ví dụ: Ngày sinh của BÉ là 10/01/2024 thì mật mã để mở tệp kết quả sẽ là 10012024
Vui lòng điền mã số xét nghiệm
Vui lòng điền ngày sinh
Vui lòng điền số điện thoại

Câu hỏi thường gặp

XÉT NGHIỆM NỔI BẬT KHÁC CỦA GENE SOLUTIONS

Gói Chăm Sóc Thai Kỳ