Gene Solutions phát triển các xét nghiệm tầm soát ung thư nhanh chóng, chính xác với hiệu quả chi phí. Các xét nghiệm được thực hiện trên nền tảng Công nghệ giải trình tự gen thế hệ 2​ giúp phát hiện dấu hiệu ung thư từ mẫu máu chính xác hơn.

Các gói xét nghiệm

Gói xét nghiệmgenesolutions-oncogs-w-icongenesolutions-k-track-w-icon
Phạm vi khảo sátPhát hiện các đột biến gen hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị đích ung thư phù hợp nhất.Khảo sát tồn dư tối thiểu của khối u trong điều trị và theo dõi ung thư

Xét nghiệm điều trị đích ung thư - OncoGS

  • OncoGS phân tích các ctDNA để xác định những đột biến trong khối u của mỗi bệnh nhân. Dựa trên nghiên cứu lâm sàng, một số đột biến gen cụ thể đã được chứng minh phản ứng tốt hơn với một số liệu pháp điều trị trúng đích cụ thể.
  • Hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị ung thư phù hợp nhất theo các đột biến gen đã được xác định.

K-TRACK TM khảo sát tồn dư tối thiểu của khối u trong điều trị và theo dõi ung thư

  • K-TRACK TM là xét nghiệm không xâm lấn, được thực hiện CÁ THỂ HÓA, phân tích phổ đột biến đặc trưng của tế bào ung thư nhằm phát hiện DNA khối u tồn dư tối thiểu trong máu bệnh nhân.
  • Xét nghiệm hỗ trợ hữu ích cho các phương pháp theo dõi tái phát đang được sử dụng, nhằm cung cấp thêm thông tin và hỗ trợ định hướng điều trị ung thư hiệu quả.

XÉT NGHIỆM NỔI BẬT KHÁC CỦA GENE SOLUTIONS

Ý kiến chuyên gia

Bạn còn thắc mắc?
Hãy kết nối với bác sĩ di truyền

Không ai đơn độc trên hành trình sức khỏe. Bác sĩ và chuyên gia di truyền luôn đồng hành trước và sau xét nghiệm; tư vấn kết quả tận tình, trách nhiệm, đồng thời kết nối với bác sĩ điều trị để lên chiến lược theo dõi và can thiệp tốt nhất.
Chuyên gia GENE SOLUTIONS đang lắng nghe bạn !

TƯ VẤN DI TRUYỀN TỪ CHUYÊN GIA

Tư vấn di truyền