triSure NIPT
Sàng lọc dị tật bẩm sinh không xâm lấn

Khảo sát bất thường số lượng trên 23 cặp nhiễm sắc thể. Xét nghiệm được thiết kế riêng cho thai phụ Việt, thực hiện từ tuần thai thứ 9

Chỉ từ 2.200.000 VNĐ

triSure NIPT
Sàng lọc dị tật bẩm sinh
không xâm lấn

Khảo sát bất thường số lượng trên 23 cặp nhiễm sắc thể. Xét nghiệm được thiết kế riêng cho thai phụ Việt, thực hiện từ tuần thai thứ 9

Chỉ từ 2.200.000 VNĐ

Lợi ích của triSure

Quy trình thu mẫu

Các gói xét nghiệm

Video nổi bật

Tư vấn gói xét nghiệm

Tư vấn gói xét nghiệm