Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA

Gene Solutions xin trân trọng giới thiệu Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA quy tụ các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực di truyền học trong nước và quốc tế trình bày những ứng dụng của các công nghệ mới về y học hệ gen giải quyết các vấn đề mang tính thời đại, cũng như định hình tương lai của lĩnh vực di truyền học đến năm 2030.

Thời gian: 9:00 – 12:00 Thứ 2, ngày 25/4/2022 

Đăng ký tham gia và đặt câu hỏi cho các diễn giả của Hội thảo: 

Link đăng ký: https://tinyurl.com/ngaydna2504

Link đặt câu hỏi: https://tinyurl.com/thaoluan2504 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on facebook
Share on google
Share on telegram
Share on email

Bài viết liên quan

Bình luận