[HTV9] Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp Gene Solutions mở phòng Khám Tư vấn Di truyền - Gene Solutions - Giải pháp Gen cho người Việt

[HTV9] Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp Gene Solutions mở phòng Khám Tư vấn Di truyền