GenLove-Fit

1,500,000

Phân tích các chỉ số về hấp thu, tiêu thụ, tích trữ năng lượng trong cơ, mỡ. Tối ưu chế độ tập luyện thể hình.