GenLove-Me - Gene Solutions - Giải pháp Gen cho người Việt

Bộ Kit lấy mẫu tại nhà GenLove - Me

 • Khai thác 11 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế – cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Tự lấy mẫu tại nhà
Nhanh chóng - Dễ dàng - Không xâm lấn

Nhận kết quả
sau 7 ngày

Miễn phí
vận chuyển

1.900.000 VNĐ

Tại sao cần làm GenLove Me?

Hiểu rõ bản thân, nâng tầm sức khỏe

 • Khai thác 11 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế - cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ...
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Tại sao cần làm GenLove Me?

Hiểu rõ bản thân, nâng tầm sức khoẻ

 • Khai thác 10 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế - cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ...
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Tại sao cần làm GenLove Me?

Hiểu rõ bản thân, nâng tầm sức khoẻ

 • Khai thác 10 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế - cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ...
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Kết quả giải mã GenLove Me

Kết quả giải mã GenLove - Me

Quy trình thực hiện GenLove Me

Đặt hàng bộ
lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen
Lấy mẫu gen và gửi
về Gene Solutions

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má
  bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản
  trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip
Nhận kết quả qua
email sau 7 ngày

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ
  khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Quy trình thực hiện
GenLove - Me

Đặt hàng bộ
lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen
Lấy mẫu gen và gửi
về Gene Solutions

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà